VIBA is de oudste vereniging in Nederland op gebied van gezond bouwen en wonen. Maandelijks op de eerste donderdagavond is er een café met kennisuitwisseling. Op 6 februari gaat het over “Open bouwen”. Kijk op de website vibavereniging.nl voor meer info en aanmelden.

Joop