Woongezond experience

missie & visie

MELDPUNT

WEES WELKOM !

MISSIE EN VISIE

MISSIE: Wij willen interactief en inspirerend voorlichting geven over alle aspecten van gezond bouwen en wonen.

VISIE: Het is de ambitie van de Woongezond Experience om mensen bewust te maken van hun eigen woonomgeving. Om te komen tot gezonde woonmilieus moeten ontwerpers en leveranciers van materialen, bouwers en aanbieders van woonruimte inzake de aspecten lucht, licht, geluid, straling, kleur, comfort (=welbevinden) en veiligheid weten waar ze mee bezig zijn.

De producten en technieken die de Woongezond-Experience aanbeveelt dragen altijd bij aan gezond wonen en zijn bovendien altijd ethisch verantwoord. Deze kernopdracht zal nooit vervuld zijn. Het is als een ster aan de horizon: Woongezond blijft dit tot in lengte van jaren doen, maar het is een illusie te denken dat ooit alle mensen in alle aspecten gezond wonen. Deze opdracht zet wel voortdurend aan tot vooruitgang.

Kernwaarden: Woongezond werkt volgens de volgende uitgangspunten,
die de kernwaarden van de organisatie vormen:

– Onafhankelijk
– Volledig en up to date
– Interactief.

Groot national centrum

Een groot nationaal centrum in Utrecht, goed bereikbaar met alle vormen van vervoer, waar particulieren en professionals zich intensief en interactief kunnen informeren over alle aspecten van gezond bouwen en wonen: materialen, toepassingen, gezondheid (straling, lucht, licht, geluid, groen, water, aarde, etc.) voelbaar + meetbaar, comfort, met slimme oplossingen als circulair bouwen en natuurlijk effectief isoleren. In huis en ruim eromheen. Klein- en grootschalig. Van 12Ambachten tot WELL. Alternatieven voor oudere (fossiele) systemen. 

Het is een fysieke presentatie van alles wat we al versnipperd en vaak weinig objectief op internet vinden. Een woon & leef-ANWB? Of staat ANWB ook voor: Aangename Natuurlijke Woon Beleving?   

Kenmerken en verwachting

Nóg een paar kenmerken in korte bewoordingen: realistisch en praktijkgericht; niet de grootste stand voor de dikste betaler. Tentoonstellen, experimenteren, voorlichten, zelf ervaren, kinder-doe-hoek, eigen tijdschrift, alles op YouTube, symposia, helpdesk, wifi-werkplekken, workshops, museum (leren uit verleden) + winkel, bibliotheek, speciale evenementen en tentoonstellingen. Bij vergelijkings-opstellingen kunnen bezoekers met objectieve begeleidende informatie zelf metingen verrichten op gebied van kunstlicht, binnenlucht, geluidsisolatie, warmte-isolatie, en zo voor zichzelf bepalen wat ze aangenaam vinden.

De beleving

Een beleving voor nieuwsgierige bewoners, met hun hele gezin een dagje uit.Maar ook voor vakmensen die willen bijscholen. Een mogelijke gedachtegoed-combinatie van organisaties als Milieu Centraal + Nemo + IcDuBo + Viba-EXPO + Viba Vereniging + NIBE + Architectuurcentra + Agrodome + alle speciale verenigingen als stro- en hennepbouwers en wie nog meer? Ja Studenten natuurlijk ook!

Vereniging Eigen Huis?

Consumentenbond?

Hoveniers?

TNO?

 Vul maar aan!!!

 

Excuus voor de afkortingen.

ONS PROGRAMMA

kan er zo uitzien: 

- Delen van de oproep en reacties incasseren > bijeenkomst

- Secretariële ondersteuning

- Oprichting Stichting Woongezond met ANBI status 

- Starten Crowdfunding actie 

- Coalities smeden, vooral met doeners

- Oud (ervaren) en jong (pionierend) samen

OPROEP TOT SAMENWERKING

Meer weten? Lees de CALEIDOSCOOP met een overzicht van  mogelijkheden en  antwoord op alle denkbare vragen.

De Woongezond Experience ... dat we dit niet eerder bedachten!