VISIE & MISSIE

MISSIE: Wij willen interactief en inspirerend voorlichting
geven over alle aspecten van gezond bouwen en wonen.

VISIE: Het is de ambitie van de Woongezond Experience om mensen
bewust te maken van hun eigen woonomgeving. Om te komen tot
gezonde woonmilieus moeten ontwerpers en leveranciers van
materialen, bouwers en aanbieders van woonruimte inzake
de aspecten lucht, licht, geluid, straling, kleur, comfort
(=welbevinden) en veiligheid weten waar ze mee bezig zijn.

KERNWAARDEN: ONAFHANKELIJK - VOLLEDIG EN UP TO DATE - INTERACTIEF

De producten en technieken die de Woongezond-Experience aanbeveelt dragen
altijd bij aan gezond wonen en zijn bovendien altijd ethisch verantwoord.
Deze kernopdracht zal nooit vervuld zijn. Het is als een ster aan de horizon: Woongezond blijft
dit tot in lengte van jaren doen, maar het is een illusie te denken dat ooit alle mensen
in alle aspecten gezond wonen. Deze opdracht zet wel voortdurend aan tot vooruitgang.

Kernwaarden: Woongezond werkt volgens de volgende uitgangspunten,
die de kernwaarden van de organisatie vormen:

– Onafhankelijk
– Volledig en up to date
– Interactief.

NOTEER MIJ VOOR DE TIPS EN/OF NIEUWSBRIEF ALS DEZE VERSCHIJNT

1 + 5 =