VISIE & MISSIE

MISSIE: Wij willen interactief en inspirerend voorlichting geven over alle aspecten van gezond bouwen en wonen.

VISIE: Het is de ambitie van de Woongezond Experience om mensen bewust te maken van hun eigen woonomgeving. Om te komen tot gezonde woonmilieus moeten ontwerpers en leveranciers van materialen, bouwers en aanbieders van woonruimte inzake de aspecten lucht, licht, geluid, straling, kleur, comfort (=welbevinden) en veiligheid weten waar ze mee bezig zijn.

De producten en technieken die de Woongezond-Experience aanbeveelt dragen altijd bij aan gezond wonen en zijn bovendien altijd ethisch verantwoord. Deze kernopdracht zal nooit vervuld zijn. Het is als een ster aan de horizon: Woongezond blijft dit tot in lengte van jaren doen, maar het is een illusie te denken dat ooit alle mensen in alle aspecten gezond wonen. Deze opdracht zet wel voortdurend aan tot vooruitgang.

Kernwaarden: Woongezond werkt volgens de volgende uitgangspunten, die de kernwaarden van de organisatie vormen:

– Onafhankelijk
– Volledig en up to date
– Interactief.

NOTEER MIJ VOOR DE TIPS EN/OF NIEUWSBRIEF ALS DEZE VERSCHIJNT

3 + 8 =