BEKIJK DE BIJEENKOMST 26 MAART

Afgelopen 26 maart praatten 25 kritische medestanders over Wilco’s initiatief van het Woongezond Experience in Utrecht

WILCO'S DROOM

Ik ben Wilco Machielse (1947). Een deel van mijn leven speelt zich af in de bouw. De laatste acht jaar ben ik specialist in het isoleren van vloeren in woningen. In mijn werkpraktijk, als bestuurslid van VIBA Vereniging en als voorzitter van branchevereniging SBVN heb ik ervaren dat er veel lezingen, symposia en beurzen worden georganiseerd in deze branche. Ook zie ik dat je op veel websites en in tijdschriften/vakbladen ruim wordt geïnformeerd over heel veel onderwerpen in de bouw. Maar fysiek (zien, voelen, ervaren, etc.) is er weinig te vinden in Nederland. Zo ontstond mijn droom voor een WOONGEZOND EXPERIENCE. Hierna leg ik uit waar ik aan denk.

VISIE & MISSIE

MISSIE: Wij willen interactief en inspirerend voorlichting geven over alle aspecten van gezond bouwen en wonen.

VISIE: Het is de ambitie van de Woongezond Experience om mensen bewust te maken van hun eigen woonomgeving. Om te komen tot gezonde woonmilieus moeten ontwerpers en leveranciers van materialen, bouwers en aanbieders van woonruimte inzake de aspecten lucht, licht, geluid, straling, kleur, comfort (=welbevinden) en veiligheid weten waar ze mee bezig zijn.

DOOR WIE EN MET WIE ?

DOOR WIE: Bevlogen enthousiastelingen uit vele geledingen: vakspecialisten, studenten, geïnteresseerde vrijwilligers onder dienstbaar leiderschap.

MET WIE: Zo veel mogelijk ‘zusterorganisaties’, vaak gespecialiseerd in bijv. bouwen met stro of hennep. Ook bij voorbeeld instellingen die ecologische normen en waarderingen bepalen of organisaties voor een gezonde, aangename leefomgeving zoals de groen-sector.

VOOR WIE ?

Alle mensen die belang stellen in een gezonde woonomgeving: huiseigenaren, bewoners van huurwoningen, mensen met (ver)bouwplannen, leveranciers, bouwers en medewerkers van bouwcentra en informatieve instellingen met vergelijkbare doelstellingen.

WILCO'S EXPERIENCE BLOG

Lees meer over WIlco’s experience en de weg naar de verwezelijking van zijn droom. Zijn ontmoetingen, zijn bijeenkomsten, informatie over zijn netwerk en veel meer.

AGENDA TIMELINE

Binnenkort timeline/agenda online als data’s bekend zijn

WOON GEZOND EXPERIENCE ONLINE OVER:

Wilt u een bericht als de site online is? Klik dan in het menu op CONTACT → COUNTDOWN en laat uw email achter.

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

PORTAAL NAAR: WOON GEZOND EXPERIENCE WEBSITE

DE WEG NAAR GEZOND WONEN – IN OPBOUW – WERP EEN BLIK

SPONSOR WORDEN OF HEEFT U EEN IDEE ?

Neem contact op met Wilco Machielse

NOTEER MIJ VOOR DE TIPS EN/OF NIEUWSBRIEF ALS DEZE VERSCHIJNT

11 + 4 =

OVER WILCO

WILCO’S DROOM

VISIE EN MISSIE

MET WIE

VOOR WIE

WOON GEZOND SITE

BINNENHUIS

BUITENHUIS

CONTACT

COUNTDOWN

ALGEMENE INFO

LINK A

LINK B

LINK C

LINK D

SOC MEDIA (BINNENKORT)

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

PINTERST