DOOR WIE MET WIE

DOOR WIE: Bevlogen enthousiastelingen uit vele geledingen:
vakspecialisten, studenten,geïnteresseerde vrijwilligers
onder dienstbaar leiderschap.

MET WIE: Zo veel mogelijk ‘zusterorganisaties’, vaak gespecialiseerd in bijv.
bouwen met stro of hennep. Ook bij voorbeeld instellingen die ecologische
normen en waarderingen bepalen of organisaties voor een
gezonde, aangename leefomgeving zoals de groen-sector.

Bevlogen enthousiastelingen

NOTEER MIJ VOOR DE TIPS EN/OF NIEUWSBRIEF ALS DEZE VERSCHIJNT

9 + 4 =